Skip to content Skip to navigation

Thông báo lich phát tài liệu học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020

Thông báo tới các em sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao lịch phát tài liệu học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Nội dung thông báo chi tiết như sau: