Skip to content Skip to navigation

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT vào hệ đại học chính quy các ngành của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2023