Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định tốt nghiệp Viện Đào tạo chất lượng cao

Quyết định tốt nghiệp các chuyên ngành:

  • Điều khiển tàu biển
  • Máy khai thác tàu biển
  • Kinh tế vận tải biển
  • Kinh tế ngoại thương
  • Công nghệ thông tin
  • Điện tự động công nghiệp