Skip to content Skip to navigation

Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Talk show 2019 - 2020

Thông báo triệu tập các em sinh viên có tên trong danh sách đính kèm thông báo này tham dự chương trình Talk show 2019 - 2020.

Chương trình được tổ chức nhắm định hướng nghề nghiệp ngành Logistics thời đại 4.0 với dự tư vấn và trình bày của các diễn giả có trình độ và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực logicstics. Ngoài ra các em có cơ hội nhận khóa học bổng XNK thực tế tại EDINS

Danh sách các sinh viên được triệu tập: