Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY MISUGA KAIUN VÀ CÔNG TY VICMAC

Công ty Misuga Kaiun và TT thuyền viên VICMAC sẽ tuyển chọn và cấp học bổng  cho sinh viên K56, K56 vào cuối tháng 9 năm 2018

Chương trình cấp học bổng cho sinh viên k55, k56:

  • Đối tượng dự tuyển: Sinh viên Khoa Hàng Hải và Khoa Máy Tàu biển khóa K55, K56 (Học bổng $50 1 tháng)
  • Sau khi tốt nghiệp được bố trí đi thực tập ngay trên tàu của Misuga Kaiun với  trợ cấp 350$ tháng, hiện tại Misuga Kaiun đang quản lý 170 tàu.
  • Điều kiện dự tuyển: Học lực trung bình trở lên, có khản năng giao tiếp Tiếng Anh, đạo đức và sức khỏe tốt, có nhu cầu làm việc lâu dài cho Misuga Kaiun sau khi tốt nghiệp theo các điều khoản ký kết.
  • Số lượng tuyển dụng: 20 sinh viên boong, 20 sinh viên máy.

Thời gian nhận sinh viên đăng ký dự tuyển:

  • Bắt đầu có thông báo đến hết ngày 9/9 năm 2018
  • Thời gian tuyển chọn trực tiếp và ký hợp đồng vào giữa tháng 9 năm 2018
  • Nơi đăng ký nhận hồ sơ và đăng ký tuyển chọn:
  • Trung tâm thuyền viên VICMAC:

Số 338 Lạch tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng (Khu giảng đường B)

Thời gian từ 0800-1800 các ngày trong tuần.

Điện thoại: 02253829589/ Mr.Kiên: 0963083858