Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO về việc Tổ chức thi sát hạch tiếng Anh cho hệ đào tạo chất lượng cao, lớp chọn

Căn cứ thông báo số 37/TB-ĐHHHVN-ĐT ngày 12/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc xử lý kết quả thi sát hạch Tiếng Anh của sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao (CLC) và lớp chọn.

Nhà trường tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh cho sinh viên hệ CLC và lớp chọn vào ngày 10/6/2018 (Chủ Nhật), củ thể như sau:

1.Đối tượng dự thi:

- Toàn bộ sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao và lớp chọn, đặc biệt là những sinh viên chưa đạt TOEIC từ 450 điểm trở lên hoặc tương đương;

- Danh sách sinh viên dự thi và mẫu đề thi sinh viên xem trên trang website của Viện Đào tạo chất lượng cao (http://see.vimaru.edu.vn).

2. Thời gian và địa điểm thi:

- 07 giờ 30 phút, ngày 10/6/2018 (Chủ Nhật), tại Tầng 4 nhà A4.

- Sinh viên tra cứu số báo danh và phòng thi trên trang website của Phòng Thanh tra & ĐBCL (http://khaothi.vimaru.edu.vn) từ ngày 07/6/2018.

3.Lệ phí thi sát hạch: 200.000 đồng/sinh viên, trong đó:

- Sinh viên nộp:        100.000 đồng/sinh viên.

- Nhà trường hỗ trợ: 100.000 đồng/sinh viên.

Sinh viên nộp lệ phí dự thi về phòng 213B Nhà A4, trước ngày 07/6/2018.