Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VI-Hải Phòng 2019.

Nhà trường nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TP. Hải Phòng về việc tổ chức cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VI - Hải Phòng 2019. Cuộc thi tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ sau rộng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngay từ khi tổ chức Lễ phát động, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các học sinh, sinh viên trên toàn thành phố. Chi tiết cuộc thi như sau: