Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid- 19 đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới. Tình hình dịch Vovid- 19 ở Việt Nam tạm thời ổn định, được khoanh vùng, Hải Phòng chưa có ổ dịch Covid- 19, tuy nhiên có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây bùng phát dịch tại Việt Nam.

Triển khai kế hoạch số 138/KH-ĐHHHVN ngày 13/02/2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid- 19, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hàng hải VN thông báo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong thời gian tới như sau: