Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc thu học phí học phần Giáo dục thể chất đối với sinh viên Khóa 60

Nhà trường thông báo lịch thu học phí học phần Giáo dục thể chất đối với sinh viên Khóa 60 như sau:

Thời gian thu: Từ ngày 11/11/2019 đến 19/11/2019 (Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều ừ 13h30 đến 16h45 vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu).

Địa điểm thu: Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.109) nhà A1.

Thông tin chi tiết có trong file đính kèm dưới đây: