Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO về việc xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy của Trường ĐHHHVN

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngạnh đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy;  tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo về việc xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2018 như sau :

1. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

- Không vượt quá 10% chỉ tiêu dự kiến chuyên ngành.

- Ưu tiên các thí sinh đoạt mức giải cao hơn nếu số lượng ĐKXT vào một ngành vượt quá 10% chỉ tiêu ngành.

2. Đối tượng xét tuyển thẳng

a, Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc  gia dự thi Olympic quốc tế

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào Trường theo ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau:

Môn thi

Chuyên ngành được tuyển thẳng vào DDH Hàng hải VN

Toán, Vật lý hoặc Hóa học

Tất cả các chuyên ngành (trừ chuyên ngành: Tiếng anh thương mại, Ngôn ngữ anh và Kiến trúc & nội thất)

Tin học

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh

Tất cả các chuyên ngành (trừ chuyên ngành: Kiến trúc & nội thất)

 

b, Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp  trung học phổ thông được tuyển thẳng vào Trường theo ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau:

Môn thi

Chuyên ngành được tuyển thẳng vào DDH Hàng hải VN

Toán, Vật lý hoặc Hóa học

Tất cả các chuyên ngành (trừ chuyên ngành: Tiếng anh thương mại, Ngôn ngữ anh và Kiến trúc & nội thất)

Tin học

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh

Tất cả các chuyên ngành (trừ chuyên ngành: Kiến trúc & nội thất)

Ngữ văn

Nhóm ngành Kinh tế và Luật

 

c, Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

Căn cứ vào kết quả dự án, đè tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định, Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

d, Đối với thí sinh đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế

Thí sinh đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của pháp luật. Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực nghề mà thí sinh đoạt giải.

e, Đối với những thí sinh điểm a,b khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, Nhà trường thực hiện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

3. Nguyên tắc xét tuyển thẳng

Nguyên tắc: xét tuyển vào chuyên ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào chuyên ngành gần;

Tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường Đại học Hàng hải VIệt Nam thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4. Hồ sơ và thời gian xét tuyển

Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại Sở GDĐT trước ngày 20/5/2018. Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định. Hồ sơ gồm:

a, Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

b, Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ( có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọ HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

c, Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

5. Xét tuyển và nộp hồ sơ xác nhận trúng tuyển 

Trường Đại học HÀng hải Việt Nam tổ chức xét tuyển thẳng theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các cơ sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh trước 17 giờ 00 ngày 18/7/2018;

Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải hoặc bản chính giấy chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế đã xác nhận nhập học trước ngày 23/7/2018

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển thẳng trước 17 giờ 00 ngày 24/7/2018.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm.

File đính kèm: 
AttachmentSize
PDF icon 389-tb-dhhhvn-1.pdf94.14 KB