Skip to content Skip to navigation

Thông tin về lịch học, nội quy, danh sách lớp, phòng học của lớp bổ trợ tiếng Anh

Thông báo chính thức tới các em sinh viên tham gia lớp học bổ trợ tiếng Anh hè năm học 2019-2020. Các em chú ý theo dõi thông tin và nắm bắt thông tin trong 2 văn bản đính kèm dưới đây để tham gia lớp học.