Skip to content Skip to navigation

Tiếp sức mùa thi năm 2019

Trong những năm trở lại đây, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, đạt hiệu quả cao, có sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức Đoàn với các cơ quan chức năng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên và các lực lượng xã hội tham gia. Thông qua Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Hòa mình trong không khí của mùa thi các em sinh viên Viện đào tạo Chất lượng cao đã tích cực tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" để cùng đồng hành, tiếp sức cho các thí sinh vượt qua những khó khăn, đạt được kết quả tốt nhất.

Cảm ơn các em những sinh viên tình nguyện!