Skip to content Skip to navigation

Tổng kết công tác Cố vấn học tập năm học 2018 - 2019 và phương hướng năm học 2019 - 2020 của Viện Đào tạo chất lượng cao

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Viện Đào tạo chất lượng cao, vào hồi 10 giờ ngày 17/9/2019 tại Phòng học số 5 tầng 2, Nhà A4 Viện đã tổ chức buổi Tổng kết công tác Cố vấn học tập năm học 2018 - 2019 và phương hướng năm học 2019 - 2020.

Đến dự buổi tổng kết có đồng chí ThS Trương Công Mỹ trưởng phòng Công tác sinh viên, các Thầy/Cô cố vấn học tập cùng toàn thể cán bộ, giảng viên của Viện Đào tạo chất lượng cao. Buổi tổng kết diễn ra trong không khí cởi mở các Thầy/Cô đã lắng nghe nội dung tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2018 - 2019 và tham gia đóng góp ý kiến cho phương hướng năm học 2019 - 2020. Mọi ý kiến đóng góp ý kiến của các Thầy/Cô được ban lãnh đạo Viện quan tâm và lắng nghe.

Một số hình ảnh buổi Tổng kết