Skip to content Skip to navigation

Trường Đại học Hàng hải Việt nam phòng chống dịch nCoV Corona

Một số hình ảnh về công tác phóng chống dịch nCoV Corona của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Thực hiện các phương pháp phòng chống dịch để đảm bảo vệ sinh phòng học đường đi và phòng ban trong trường.