Skip to content Skip to navigation

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Viện Đào tạo chất lượng cao trao học bổng 49 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập của học kỳ II năm học 2019-2020

Ngày 14/09/2020 tại Phòng 215 nhà A4, Viện Đào tạo Chất lượng cao đã tổ chức lễ“Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập vì đã đạt học bỏng khuyến khích học tập của học kỳ II năm học 2019-2020 thuộc Viện Đào tạo chất lượng cao.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Viện Đào tạo chất lượng cao đã trao học bổng và bằng khen cho 49 em sinh viên có thành tình xuất sắc trong học tập của học kỳ II năm học 2019-2020.

18 học bổng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc

21 học bổng cho sinh viên có kết quả học tập giỏi

10 học bổng cho sinh viên có kết quả học tập khá