Skip to content Skip to navigation

Tuyển dụng

Học bổng hè năm 2018 tại Trường Đại học Đại dương Hàn Quốc (KMOU)

Nhà trường nhận được thông báo của Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc ( KMOU) về chương trình học bổng hè sinh viên quốc tế năm 2018 (2018 International Summer School) dành cho các sinh viên có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm học tập, tham dự các lớp học tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Hàn Quốc. Nội dung chi tiết như sau:

1. Nội dung ưu đãi dành cho học viên:

- Miễn học phí, phí tham dự chương trình, phí tham quan, kiến  tập thoe chương trình;

- Miễn phí chỗ ở tại Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc;

2. Điều kiện tham dự:

Học bổng NSU cho sinh viên K56 thuộc chuyên ngành đi biển

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn sinh viên ngành đi biển của Nhà trường để cấp học bổng cho năm học 2018-2019, Nhà Trường tạo điều kiện choa toàn bộ thể sinh viên K56 – chuyên nghành Hàng hải và Máy tàu biển với nội dung tuyển chọn cụ thể như sau:
A – Chương trình tuyển chọn:
Tuyển chọn sinh viên cấp học bổng để tạo nguồn huấn luyện sỹ quan hàng hải làm việc trên đội tàu của NSU.
B – Đối tượng dự tuyển:
Là các sinh viên K56 thuộc khoa Hàng hải và Khoa Máy tàu biển có học lực từ TB-Khá trở lên.

Subscribe to RSS - Tuyển dụng