Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • TỔ CHỨC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾNG ANH

  Tổ chức giảng dạy và học tập Tiếng Anh cho sinh viên chưa đạt 450 TOEIC 1. Mục đích, yêu cầu: - Căn cứ tình hình thực tế năng lực Tiếng Anh của sinh viên Viện ĐT CLC, Ban Giám hiệu Nhà trường lên kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập Tiếng Anh nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo quy định. 2. Nội dung khóa học: - Giảng dạy toàn diện các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết và định hướng các bài thi...
 • THÔNG BÁO Về việc triệu tập sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao và lớp chọn có điểm TOEIC dưới 450 hoặc tương đương

  Theo Thông báo số 31/TB-ĐHHHVN ngày 11/01/2018 về việc triệu tập sinh viên hệ chất lượng cao và lớp chọn có điểm TOEIC dưới 450 điểm hoặc tương đương: - Thời gian: 17h00 Thứ 3 ngày 16/01/2018 - Địa điểm: Hội trường nhà A8 - Chủ trì: Ban giám hiệu - Thành phần: Theo thông báo đính kèm Đề nghị toàn bộ sinh viên có điểm TOEIC dưới 450 điểm hoặc tương đương tham gia đầy đủ và đúng giờ quy định.  ...
 • Lễ Bàn Giao: Các lớp Chọn và Chất Lượng cao về Viện Đào tạo chất lượng cao

  Được sự đồng ý và chấp thuận của nhà Trường, ngày 27/10/2017, tại hội trường A8, Lễ Bàn Giao các lớp Chọn và Chất Lượng Cao về Viện Đào tạo chất lượng cao tốt đẹp.      Kí kết bàn giao các lớp Chất lương cao từ khoa Công Nghệ Thông Tin sang Viện Đào tạo chất lương cao giữa thầy Nguyễn Hữu Tuân và thầy Phạm Kỳ Quang     Kí kết bàn giao các lớp Chất lương cao từ khoa Kinh Tế sang...
 • QUYẾT ĐỊNH Thành lập Chi bộ Viện Đào tạo chất lượng cao nhiệm kì 2015-2020

  -Căn cứ diều lệ Đảng Cộng sản Viêt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định thi hành điều lệ Đảng; -Căn cứ quyết định số 1660-QĐ/TU, ngày 01/12/2014 của thành ủy Hải Phòng về việc nâng cấp Đảng bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành lên đảng bộ cấp trên cơ sở Căn cứ Nghị quyết hội nghị Ban thường vụ Đảng Ủy lần thứ 38 ngày 27/10/2017...

Pages